Zasada wytwarzania prądu

Z jakich elementów składa się instalacja fotowoltaiczna
19 kwietnia 2020
Oferta fotowoltaika
25 kwietnia 2020

Instalacja fotowoltaiczna wymaga wymiany tradycyjnego licznika prądu na dwukierunkowy. Zakład energetyczny jest zobowiązany do tego w ciągu 30 dni po zgłoszeniu wykonania instalacji przez prosumenta. Licznik dwukierunkowy umożliwia bilansowanie energii, którą prosument produkuje i wysyła do sieci oraz pobiera. Taki bilans jest niezbędny w celu rozliczenia z zakładem energetycznym. Jednak prosumenci, którzy wytworzą nadwyżki energii nie mogą jej odsprzedawać, lecz muszą wysyłać do sieci publicznej. Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii rozliczenie zakładu energetycznego z prosumentem odbywa się wyłącznie bezgotówkowo. Oznacza to, że nie może otrzymać zapłaty w formie finansów za nadwyżki prądu, który wysyła do sieci. Natomiast zakład energetyczny może się z nim rozliczyć za pomocą energii elektrycznej. Dlatego kluczową rolę pełni wykonanie instalacji o mocy adekwatnej do poboru prądu przez gospodarstwo domowe. Rozliczenie natomiast przebiega następująco:

  • 0,8 kWh za każdą wyprodukowaną 1 kWh energii (w przypadku instalacji do 10 kW),
  • 0,7 kWh za każdą wyprodukowaną 1 kWh energii (w przypadku instalacji do 50 kW).

Instalacja fotowoltaiczna zasilana jest energią słoneczną, dlatego prosumenci, którzy wyprodukują nadmiar energii latem, mogą korzystać z niej w zimie, gdy słońce świeci o wiele słabiej. Każdy prosument ma prawo do wykorzystania wytworzonej nadwyżki energii przez 365 dni, licząc od momentu wysłania do sieci publicznej. Istnieją systemy fotowoltaiczne, które nie muszą być podłączone do sieci, lecz magazynują nadmiar energii w specjalnych akumulatorach. Dzięki temu energia zgromadzona latem, może być wykorzystywana w zimie. W takim przypadku prosument zatrzymuje nadwyżki energii dla siebie i może je w 100% wykorzystać. Jednak najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest podłączenie sieci fotowoltaicznej do publicznej, pomimo że prosument nie otrzymuje w 100% wykorzystanej energii.

Zasada wytwarzania prądu Instalacja fotowoltaiczna