Architekci twoich finansów

Zielone zyski

Wspólnie z firmą Private Energy stworzyliśmy
produkt, który pozwala zarabiać pasywnie na
zielonej energii.

Nie musisz znać się na fotowoltaice. Nie musisz mieć gruntu ani budować paneli. Nabywasz udziały w farmie fotowoltaicznej
i czerpiesz zyski z produkowanej przez nią energii. Oddaliśmy do użytku już dwie farmy, które przynoszą inwestorom stałe wysokie zyski od zainwestowanego kapitału. Obecnie sprzedamy udziały 
w kolejnych projektach.

Jak to działa?

Inwestycja polega na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 0,999 MW na ternie woj. łódzkiego.

Inwestycja wiąże się z objęciem udziałów w spółce celowej powołanej do wybudowania pod klucz elektrowni fotowoltaicznej, eksploatacji i zarządzania nią.

Inwestor, stając się współwłaścicielem farmy fotowoltaicznej, czerpie zyski z produkcji i sprzedaży energii elektrycznej.

Dzięki dobrze zaprogramowanej inwestycji w elektrownię fotowoltaiczną spółka będzie generować atrakcyjne stopy zwrotu, bez korzystania z systemu wsparcia dla odnawialnych źródeł energii (OZE), dotacji czy finansowania bankowego.

Model biznesowy inwestycji
pasywnej w elektrownię
fotowoltaiczną

Kupujesz udziały w ekologicznej elektrowni
fotowoltaicznej o mocy 0,999 MW.

Sprzedaż udziałów dla nowych wspólników trwa od lipca 2023 r. do końca września 2023 r.

Podpisujesz umowę inwestycyjną, na podstawie
której obejmujesz udziały w spółce celowej budującej farmę fotowoltaiczną.

Otrzymujesz zyski ze sprzedaży energii elektrycznej – stopa zwrotu zależna jest od cen prądu na Towarowej Giełdzie Energii (TGE).

Jeśli zmienisz plany, masz prawo do sprzedaży swoich udziałów. Uwaga – czas zwrotu środków 3 miesiące.

Nie martwisz się o zarządzanie spółką ani o sprzedaż energii elektrycznej, to zadanie powołanego zarządu.

Minimalna kwota wejścia w inwestycję wynosi
40 000 zł.

Bezpieczeństwo inwestycji

Inwestor zostaje wspólnikiem spółki, która jest
właścicielem majątku farmy fotowoltaicznej.
Uwaga – grunt pod farmę jest dzierżawiony.

To inwestycja w konkretny majątek, który można
zidentyfikować, zmierzyć, ubezpieczyć, odtworzyć,
ulepszyć (zwiększyć wartość).

Udział w spółce organizatora projektu zapewnia
wspólnotę interesów.

Zalety inwestowania w elektrownie fotowoltaiczne

atrakcyjny dochód pasywny dla inwestora,

przedsięwzięcie funkcjonujące przez dziesiątki lat,

zastosowanie paneli PV i urządzeń najlepszych
producentów na świecie – panele grafenowe,
samoczyszczące,

korzyść ze wzrastającego zapotrzebowanie na energię elektryczną i wzrost ceny sprzedaży,

pewność wynikająca z rosnących wymagań Unii Europejskiej dotyczących poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych,

inwestor na mocy aktu notarialnego staje się
współwłaścicielem całego majątku spółki,

przyczynianie się do ochrony środowiska, do poprawy jakości powietrza i bezpieczeństwa energetycznego.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty kapitału. Zyski generowane przez farmy fotowoltaiczne lub elektrownie wiatrowe są bezpośrednio związane z cenami energii elektrycznej. W przypadku chęci wyjścia
z inwestycji istnieje możliwość sprzedaży udziałów na wolnym rynku lub powierzenie tej czynności wyspecjalizowanym podmiotom. Szczegółowe warunki naliczania i wypłaty zysków, informacje o ryzyku, a także warunki współpracy regulują umowy inwestycyjne. Rekomendujemy świadome inwestowanie.
masz pytania?

Skontaktuj się z nami

    Kontakt

    Architekci Finansowi Group

    Przydatne linki

    O nas